כשהתוכן מדויק ומניע לפעולה הלקוחות הטובים מגיעים מהר